Ärendesystem för en tryggare arbetsplats

Vi möjliggör att skapa en tryggare arbetsplats för personal i fält.
Med vårt ärendehanteringssystem kan du som arbetsgivare hantera risker för personal som utför arbete utanför arbetsplatsen.
Ärendehanteringssystemet kan anpassas efter era arbetsrutiner och organisation. Idag används tjänsten främst av tillsynspersonal i samband med myndighetsutövning.
Hur fungerar det?

Planerade ärenden läggs in i ett systemet med uppgifter om personal, adress eller position. Uppgifter om Rakeltelefon och fordon kan också registreras.
Medarbetare aktiverar ärendet i samband med att arbetet startar. När arbetet avslutas klarmarkeras ärendet. 

Om något oförutsätt händer?

Om inte ärendet klarmarkeras inom utsatt tid kommer systemet larma om avvikelse. Sparade uppgifter om förrättningen med senast registrerad position och uppgifter som registrerats görs tillgängliga för personer som ska reagera på larm.

Larmning

Era behov styr hur larmning konfigureras. Larmning kan ske på flera olika sätt, exempelvis SMS eller e-post till en samordnare eller tjänsteman i beredskap.