ÄRENDESYSTEM FÖR EN TRYGG ARBETSPLATS

Vi möjliggör att skapa en tryggare arbetsplats för personal i fält.
Med vår tjänst kan du som arbetsgivare hantera risker för personal som utför arbete utanför arbetsplatsen. Tjänsten kan anpassas efter era arbetsrutiner och organisation. Idag används tjänsten främst av tillsynspersonal i samband med myndighetsutövning.

Tjänstebeskrivning

Tryggare är en tjänst för organisationer som behöver veta var medarbetarna befinner sig i händelse av en incident där exempelvis ett nödlarm aktiverats. Tryggare bygger på att medarbetarna lägger in information om de uppdrag som är inplanerade och rapporterar status när man anländer respektive åker från platsen.

Vid larm går det att se vilken adress eller geografisk position medarbetaren befinner sig på och med hjälp av kontaktuppgifter som finns i Tryggare går det snabbt att få kontakt med medarbetaren alternativt veta vilken plats hjälp ska skickas till.

Via Tryggare går det också att få fram statistik om tillsynsärenden eller förrättningar. Statistiken kan exempelvis användas för att följa upp verksamheten eller för att ta ut statistik kring vilka typer av ärenden som förekommer.

Funktioner i Tryggare

Flexibel rakelhantering
De organisationer som har rakelradioer i en pool, d.v.s där handläggarna inte har egna personliga rakelradioer kan i samband med registrering av ett ärende ange vilken rakelradio som kommer att användas.  
Dataskydd
Tryggare tar hänsyn till principen om uppgiftsminimering. Personuppgifter begränsas till de inom organisationen som behöver informationen. Vidare finns verktyg för sortera och fram ärenden och radera dessa när informationen inte längre behövs. Informationen i Tryggare förvaras på svenska servrar.
Mobila funktioner
Handläggare kan hantera sina ärenden via smartphone, exempelvis uppdatera plats eller redigera pågående ärenden. 

 
Larmning
Larmning kan ske på flera olika sätt och anpassas efter er organisation
SMS funktion
SMS tjänst innebär möjlighet att begära in var personal befinner sig. SMS tjänsten används även vid larm.

Statistik
Statistikfunktion över pågående ärenden, tillsynsresultat och förekomst av hot och våld