Funktioner i Tryggare

.
Rakel

De organisationer som har rakelradioer i en pool, d.v.s. där handläggarna inte har egna personliga rakelradioer kan i samband med registrering av ett ärende ange vilken rakelradio som kommer att användas.

Ta reda på mer om Rakel

Mobila funktioner

Handläggare kan hantera sina ärenden och även via smartphone. Handläggare kan också uppdatera sin position om man rör sig mellan olika platser som saknar adress.

SMS funktion 

SMS tjänst innebär möjlighet att begära in var personal befinner sig. SMS-tjänsten kan även användas vid larm.

Ta reda på mer om SMS

Dataskydd (GDPR)

Tryggare tar hänsyn kring principen om uppgiftsminimering. Detta innebär att personuppgifter begränsas till de i organisationen som behöver informationen.
Vidare finns verktyg att sortera fram ärenden och radera dessa när informationen inte längre behövs. Detta är viktigt ur dataskyddssynpunkt.
Informationen i Tryggare förvaras på Svenska servrar.