Hur fungerar det?

Tryggare är helt webbaserat. Inga installationer behövs lokalt förutom en webbläsare.
Det finns tre grundläggande roller i Tryggare. Dessa är Handläggare, Samordnare och Administratör.


Handläggare

Handläggare registrerar tillsynsärenden i Tryggare med datum för när de är beräknade att genomföras och plats. Plats kan anges antingen som en adress eller som en koordinat som sätts via karta. Handläggaren hanterar sina ärenden och kan uppdatera dem om det behövs.

Handläggare har tillgång till alla menyer och funktioner som krävs för att kunna hantera sina egna tillsynsärenden samt kunna redigera sin egen kontaktinformation.   
Samordnare
En samordnare har överblick över dagens planerade besök som handläggaren lagt in. Samordnaren ser vilka tillsynsärenden som är påbörjade respektive avslutade. Om ärendet är påbörjat visas hur lång tid som förflutit sedan senaste kontakt.

Vid överskridande av tider markeras ärendet med färg vilket ska påkalla uppmärksamhet från samordnaren.
Administratör
Administratörer är de personer som har rättighet att göra inställningar i Tryggare. Det kan vara att skapa nya fält som handläggarna ska fylla i när de registrerar tillsynsärenden eller att justera tider för larm m.m.

Administratör lägger också till nya användare och styr behörigheter. 

Utveckling och drift

Utvecklingen av Tryggare har från början varit fokuserad på att ge handläggare på myndigheter som arbetar i fält ett enkelt verktyg för att hålla koll på sina ärenden samtidigt som den personal som arbetar som samordnare enkelt ska kunna ”hålla koll” på de som är i fält. Fokus är hela tiden på säkerhet och enkelhet. I grunden är Tryggare ett verktyg för att snabbt kunna lokalisera anställda i nödsituationer.

Utvecklingen av Tryggare sker i samverkan med användarna och förslag på ny funktionalitet tas tacksamt emot av oss. Om det inte är väldigt unika önskemål som endast krävs av en organisation genomför vi i regel vidareutvecklingen utan kostnad, d.v.s. i priset som man betalar ingår utveckling och löpande förbättringar.