Larmning

Nedan bild förklarar hur förloppet kan se ut när den tid som satts för ett tillsynsärende löper ut utan åtgärd i Tryggare. Larmning kan ske på flera olika sätt och anpassas efter er organisation. Nedan följer två exempel hur en larmkedja kan vara uppbyggda.

Exempel 1: En samordnare som har löpande kontakt med tillsynspersonalen, SMS tjänst bedöms inte nödvändigt.

Exempel 2: Organisationen använder inte samordnare som har löpande kontakt med personalen, istället används SMS tjänst vid larmning.
Exempel 1: Med samordnare
Tillsyn startar

En tillsyn startar och har grön färg på samordnarens sida.

Beräknad längd för tillsynen.
Varning

Status ändras till gul hos samordnaren för att uppmärksamma att tiden gått ut.

Tid till Larm

Om ärendet inte klarmarkeras övergår ärendet till status röd

Larm

Om ingen åtgärd vidtagits ändras status till rör för att uppmärksamma samordnare att tiden passerat.

E-post skickas till utvalda personer i organisationen i organisationen


Incidentfunktion aktiveras inom organisationen och de uppgifter som finns i Tryggare görs tillgängliga för SOS alarm

Exempel 2: Ingen samordnare, SMS tjänst aktiverad

10:00

Första sessionen

Talarens namn

Beräknad längd för tillsynen.
Varning

Status ändras till gul för att uppmärksamma att tiden gått ut.

Tid till Larm

Om ärendet inte klarmarkeras övergår ärendet till status röd

Larm

Om ingen åtgärd vidtagits ändras status till röd för att uppmärksamma att tiden passerat.
Utvald person får notering om status röd och uppgifter som finns i Tryggare görs tillgängliga. 

Tid till SMS

Om ärendet inte klarmarkeras skickas SMS

SMS

Systemet skickar SMS till valda personer för att uppmärksamma att tiden gått ut.

Om inget sker trots detta finns ytterligare en nivå som kan aktiveras efter en viss tid där SMS skickas iväg till ytterligare mottagare som exempelvis kan vara tjänsteman i beredskap eller säkerhetsansvarig.

Tid till SMS till TiB
SMS till Tjänsteman i beredskap

Om inget sker trots ovan finns ytterligare en nivå som kan aktiveras efter en viss tid där SMS skickas iväg till ytterligare mottagare som exempelvis kan vara tjänsteman i beredskap eller säkerhetsansvarig.