Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet

Rakelradio

Många organisationer använder Rakel som kommunikationssystem. Tryggare har en särskild funktion för att hålla koll på de rakelradio som finns och koppla dessa till användare. Det går att registrera MSISDN, ISSI och om det finns ett nummer till radion som går att ringa från det publika telefonsystemet.

Poolradio

Vissa organisationer har en pool med rakelradio som handläggarna använder. I Tryggare finns möjlighet att koppla en poolradio till respektive ärende innan de startas. Samma radio kan kopplas till flera olika tillsynsärenden

Personliga rakelradio

I de organisationer alla inspektörer har egen rakelradio kopplas radion till användaren.