Riskbedömning

Att bedöma risker är den del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett sätt att bedöma risker är att väga samman sannolikhet och konsekvenser. Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndighet inom området och har publicerat ett flertal vägledningar.

När du gör en riskbedömning är det bra att samla in händelser och tillbud på arbetsplatsen. 

Verktyg för att genomföra riskanalys

Vi har skapat en mall som som hjälper er att göra en riskanalys. Filen är öppen och kan fritt justeras av er.  Mallen är enkel att förstå och kan laddas ned kostnadsfritt.

 • Fakta om händelser

  När du gör en riskbedömning är det bra att samla in händelser och tillbud på arbetsplatsen

 • Sannolikhet och Konsekvens

  När fakta samlats in bedöms sannolikhet och konsekvens från givna kriterier

 • Riskvärde

  Givet bedömningen av sannolikhet och konsekvens vägs riskerna samman och får ett värde mellan 1 och 25

 • Acceptera risk?

  Bedömning vilka risker kan organisationen acceptera

 • Genomföra åtgärder

  Vilka åtgärder behöver genomföras för att minska de risker organisationen inte accepterar? Bedömning hur mycket risken minskar.

 • Nytt riskvärde

  Efter genomförda åtgärder skapas ett nytt riskvärde.