SMS funktion

SMS - tjänst

SMS-tjänsten innebär att samordnare kan skicka positionsförfrågningar till handläggare. Det sker via samordnarens sida via ett verktyg. Om samordnaren vill att en handläggare ska skicka sin position aktiveras en funktion som skickar ut ett SMS till en eller flera handläggare som deltar i tillsynsärendet. Via en länk anger de sin position som kan visas på karta hos samordnaren.

Larmfunktion via SMS

SMS kan skickas ut till ett eller flera mobiltelefoner om ett larm går. Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare en nivå där fler mottagare larmas om det första larmet inte kvitteras inom en tid som kan konfigureras. Det finns alltså både primära och sekundära mottagare av SMS-larm.